Inspiration & Tips

Värme & Kyla

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme.

Bidrag kan lämnas för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Bidrag ges inte om det utbetalade bidraget understiger 10 000 kronor. Det innebär att för att få stöd måste sökanden har utfört åtgärder för minst 20 000 kronor.

Ansökan gör på Boverket eller Länsstyrelsen i Kalmar Län

Vilken värmepump ska man välja?

När du väljer en värmepump är det avgörande att ta hänsyn till flera faktorer, inklusive typen och storleken på ditt hus. Dessutom är det viktigt att beakta ljudnivåerna och dina energieffektivitetskrav. Om du har stora rum som behöver värmas upp kräver det mer av din värmepump. En stor värmepump som arbetar på halv kapacitet kan vara mer kostnadseffektiv än en mindre värmepump som arbetar på full effekt. Dessutom kommer en större värmepump som arbetar på halv effekt att vara tystare och mindre störande. Det är därför viktigt att välja en värmepump som passar dina specifika behov och krav.

Passar en värmepump i ditt hem?

En värmepump kan installeras i alla fastigheter, inklusive villor, radhus och lägenheter. Innan du köper en värmepump, bör du överväga några faktorer. Placeringen är viktig för att säkerställa en optimal fördelning av värmen baserat på rummets typ och storlek. Du bör också ta hänsyn till avståndet mellan golv, tak och andra väggar när du bestämmer var värmepumpen ska placeras. Slutligen är det också klokt att tänka på avståndet till sittplatser och andra möbler i hemmet. Genom att noga överväga dessa faktorer kan du välja den bästa värmepumpen för ditt hem och säkerställa att den fungerar effektivt och bekvämt.

 

Kontakta oss
Offert