Inspiration & Tips

Eltjänster

Här är fem effektiva tips för att spara el och göra ditt hem mer energieffektivt:

Släck lampan när du lämnar rummet och byt till  LED-ljuskällor för att spara ännu mer energi. Medvetenhet om dina ljuskällor hjälper dig effektivisera belysningen och minska elförbrukningen. Smarta styrningar för belysning kan spara energi och ger dig frihet att anpassa vilken belysning som ska vara tänd och när. Kontakta oss för mer information.

Ta kortare duschar för att minska vattenförbrukningen. Varje person förbrukar i genomsnitt 140 liter vatten per dag i Sverige. Medvetenhet om vattenanvändningen och minskad duschtid bidrar till att spara vatten som en viktig resurs.

Stäng av apparater som inte används och koppla ur strömsladden för att bekämpa osynliga energitjuvar i hemmet. Genom att vara medveten om de apparater som drar mest el och stänga av dem kan du dramatiskt minska elförbrukningen och spara energi.

Välj energieffektiva alternativ när du byter ut elektriska apparater och maskiner. Genom att titta på energimärkningen kan du göra kloka val i köket som hjälper dig spara energi och minska din totala elförbrukning.

För villaägare är installation av solceller på taket en möjlighet. Genom att producera din egen förnybara el kan du minska ditt beroende av elpriserna och även sälja överskottsel för att tjäna pengar. Solceller är ett hållbart alternativ som både gynnar din plånbok och miljön.

Kontakta oss
Offert